winieta

Nakrętki oraz zmieszane odpady nakrętek z folią

Wymogi jakościowe:

Ilość Minimalna ilość – 1 T surowca jednego gatunku Jakość Zainteresowani jesteśmy zakupem nakrętki w odpadzie tzn. ze zbiórek z butelek po wodzie mineralnej, mleku, napojach itp. Dopuszczamy do 5 % w zawartość całego towaru zanieczyszczeń tj.: nakrętki po płynach do prania/płukania, szamponach, nakrętki z kawy, z czego papier, drewno, szkło, guma, piasek i ziemia nie powinny stanowić więc niż do 0,2 % całkowitego ciężaru. W dostarczonym towarze niedopuszczalna jest obecność przedmiotów metalowych, baterii i innych ciał obcych. Ponadto odpady nie mogą być zanieczyszczone klejem, smołą, olejami oraz innymi trudno zmywalnymi substancjami.
zdjęcie produktu
Pakowanie Dostarczony odpad powinien być pakowany do big-bagów lub mniejszych opakowań np. worki na śmieci. Dopuszczamy również odbiór nakrętki luzem przy ilości min. 10 T z transportem po stronie Atus. Transport Transport dostawcy - możliwość dostawy każdej ilości towaru. Transport odbiorcy- wymagany minimalny załadunek 1 T. Odbiór nakrętki luzem przy min. ilości 10 T. .
Recykling Zobowiązujemy się na pisemny wniosek dostawcy do wystawienia dokumentów potwierdzających recykling i odzysk dostarczonych odpadów.
Kontakt W sprawie sprzedaży nakrętki prosimy o kontakt pod nr tel. 17 58 155 96 lub/i 531 250 560 .