winieta
produkty
ATUS GROUP. SP. Z O.O. SP.K.
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

"Wytwarzanie systemu „EcoCoolingDrain Innovative System” z regranulatu” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,
Oś priorytetowa III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R,
Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne.Umowa o dofinansowanie Projektu nr: POIR.03.02.02-00-1434/18-00 ''
Celem projektu jest wdrożenie nowej, innowacyjnej technologii wytwarzania systemu drenażu, filtracji,
chłodzenia i ochrony kabli elektrycznych „EcoCoolingDrain Innovative System” z regranulatu.


Świadczone przez nas usługi wykonywane są na najwyższym poziomie.
Gwarantujemy doskonałą jakość, terminowość oraz szybki czas wykonania powierzonych zleceń.

  • +48 17 5815596
  • atus@atus.com.pl