ATUS GROUP. SP. Z O.O. SP.K.
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

"Innowacyjny system wytwarzania membrany HDPE – WASTE TO WASTE z wykorzystaniem regranulatu”, w ramach Poddziałania 3.2.2
Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Umowa o dofinansowanie Projektu nr: POIR.03.02.02-00-1690/19-00

Celem projektu jest wdrożenie własnej technologii oraz wprowadzenie na rynek innowacji produktowej – systemu membrany HDPE do uszczelniania wysypisk i zbiorników wodnych – WASTE TO WASTE z regranulatu pochodzącego z odpadów.

Zrealizowane projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich:

1. "Wytwarzanie systemu „EcoCoolingDrain Innovative System” z regranulatu” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,
Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne. Umowa o dofinansowanie Projektu nr: POIR.03.02.02-00-1434/18-00''


W ramach projektu zrealizowano wdrożenie nowej, innowacyjnej technologii wytwarzania systemu drenażu, filtracji,
chłodzenia i ochrony kabli elektrycznych „EcoCoolingDrain Innovative System” z regranulatu.
Wartość projektu: 8 558 531,11 zł, Kwota dofinansowania: 5 954 465,99 zł.


2. "Wytwarzanie regranulatu HDPE, LDPE i PP umożliwiającego produkcję rur zgrzewalnych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,
Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne. Umowa o dofinansowanie Projektu nr: POIR.03.02.02-00-0724/16-00''

W ramach projektu zrealizowano wprowadzenie na rynek innowacji produktowej – regranulatu HDPE, LDPE i PP spełniającego
wymogi producentów rur zgrzewalnych i umożliwiającego produkcję tych rur.
Wartość projektu: 7 320 000,00 zł, Kwota dofinansowania: 5 124 000,00 zł.

Recykling tworzyw sztucznych

PRZYJMUJEMY i PRZETWARZAMY odpady tworzyw sztucznych do postaci płatka lub regranulatu w naszym zakładzie, co pozwala nam monitorować każdy etap produkcji.

PRZETWARZAMY

OFERUJEMY regranulaty tworzyw sztucznych o najwyższych parametrach potrafimy przetworzyć ok. 10 000 ton tworzyw sztucznych rocznie ale do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie.

OFERUJEMY

WYKONUJEMY usługi recyklingu: rozdrabniania, oczyszczania, suszenia, regranulacji na profesjonalnej linii do przetwarzania tworzyw sztucznych.

WYKONUJEMY
PRZETWARZAMY
OFERUJEMY
WYKONUJEMY