winieta

Aplikacja na stanowisko pracy

* dane wymagane

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu odpowiedzi na zapytanie i przedstawienie mi oferty z firmy ATUS

*Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

*Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest spółka ATUS.

*Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu odpowiedzi na zapytanie. Dane będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Państwa dane osobowe będę przetwarzane do czasu zakończenia realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub, w przypadku zgody na działania marketingowe, do czasu odwołania zgody. Odbiorcami danych mogą być podmioty obsługujące stronę internetową ATUS. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegóły polityki prywatności znajdują się pod linkiem. * Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ATUS dla potrzeb obecnych i przyszłych rekrutacji oraz weryfikacji moich kompetencji