ATUS GROUP. SP. Z O.O. SP.K.
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

"Wytwarzanie systemu „EcoCoolingDrain Innovative System” z regranulatu” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,
Oś priorytetowa III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R,
Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne.Umowa o dofinansowanie Projektu nr: POIR.03.02.02-00-1434/18-00 ''
Celem projektu jest wdrożenie nowej, innowacyjnej technologii wytwarzania systemu drenażu, filtracji,
chłodzenia i ochrony kabli elektrycznych „EcoCoolingDrain Innovative System” z regranulatu.

Recykling tworzyw sztucznych

PRZYJMUJEMY i PRZETWARZAMY odpady tworzyw sztucznych do postaci płatka lub regranulatu w naszym zakładzie, co pozwala nam monitorować każdy etap produkcji.

PRZETWARZAMY

OFERUJEMY regranulaty tworzyw sztucznych o najwyższych parametrach potrafimy przetworzyć ok. 10 000 ton tworzyw sztucznych rocznie ale do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie.

OFERUJEMY

WYKONUJEMY usługi recyklingu: rozdrabniania, oczyszczania, suszenia, regranulacji na profesjonalnej linii do przetwarzania tworzyw sztucznych.

WYKONUJEMY
PRZETWARZAMY
OFERUJEMY
WYKONUJEMY